Зала на славата на НАЛБ

Зала на славатаТук ще бъдат помествани имената на състезатели, треньори, ръководители, членове на екипа на НАЛБ и хора, допринесли изключително много за развитието на НАЛБ през годините, които са приети в Залата на славата на НАЛБ. Освен имената на членовете на Залата на славата, на вашето внимание ще представяме и кратка справка за постиженията им. Списъкът ще бъде обновяван при всяко приемане на нов член в Залата на славата на Националната аматьорска лига по баскетбол.