Състезатели/треньори без отбори за сезон 2017/2018 на НАЛБ

Състезателите са подредени по реда на записване в драфта:

Антонио Галасо (София) – от 31.07.2017 г.

Йонатан Красимиров Аначков (София) – от 31.08.2017 г.

Александър Любенов Лилин (София) – от 05.09.2017 г.

Никола Георгиев Капзамалов (София) – от 06.09.2017 г.

Александър Ивайлов Павлов (София) – от 18.09.2017 г.

Людмил Любомиров Димитров (София) – от 05.10.2017 г.

Романос Харисис (София) – от 05.10.2017 г.

Янислав Велинов Киров (София) – от 05.10.2017 г.

Венцислав Димчов Николов (София) – от 07.10.2017 г.

Светозар Диянов Стоянов (София) – от 10.10.2017 г.

Александър Любенов Дилов (София) – от 07.11.2017 г.

Драгомир Кирилов Стоилов (София) – от 07.11.2017 г.

Марио Ивов Златков (София) – от 07.11.2017 г.

Кирил Цветанов Христов (София) – от 07.11.2017 г.

Ивайло Иванов Голев (София) – от 13.11.2017 г.

Тодор Росенов Тодоров (София) – от 14.11.2017 г.

Емил Валериев Николов (София) – от 14.11.2017 г.

Петър Емилов Славков (София) – от 15.11.2017 г.

Стаматиос Джумас (София) – от 16.11.2017 г.

Даниел Ташков Ташков (София) – от 20.11.2017 г.

Треньорите са подредени по реда на записване в драфта: