НАЛБ: Първи “milestone” за чадъри – 250

На вашето внимание представяме състезателите, достигнали до първия “milestone” (ключово постижение) в Националната аматьорска лига по баскетбол за чадъри (250).

“Milestones” – НАЛБ

Първи “milestone” за чадъри в НАЛБ – 250: