НАЛБ: Трети “milestone” за мачове – 300

223

На вашето внимание представяме състезателите, достигнали до третия “milestone” (ключово постижение) в Националната аматьорска лига по баскетбол за мачове (300).

“Milestones” – НАЛБ

Първи “milestone” за мачове в НАЛБ – 100.

Втори “milestone” за мачове в НАЛБ – 200.

Трети “milestone” за мачове в НАЛБ – 300: