Приятел Борислав Светославов

544
Националност
bul България

„НАЛБ е може би искрата, която трябва да запали промяната в любимия ни спорт. Нещо подобно казах на Мартин Механджиев още на първата ни среща. Това е по-скоро огромна отговорност, защото целите трябва да бъдат високи – пълна промяна в цялата организация на баскетбола в България. А всички ние трябва да окажем своята подкрепа – с участие, идеи и много работа!“