Приятел Боян Жеков

973
Националност
bul България

„Идеалът неминуемо съпътства човешкото развитие от хиляди години. За българския народ през Възраждането той се изразява в свободата, за хората след Освобождение – в постигането на национално обединение, за българите след 1944 година – в изграждането на социалистическо общество, за децата на прехода – в гражданското общество и демокрацията. Милеещите за баскетбола в наши дни могат да нарекат своя идеал НАЛБ.“