Приятел Деян Бекярски

570
Националност
bul България

„Баскетболът е интелигентна игра за интелигентни хора и като такава се нуждае от съответните условия, за да бъде играна правилно. НАЛБ дава точно това на хората, обичащи баскетбола, като по този начин доказва как една кауза е по-силна от възпиращите развитието й „експерти“. Но основният плюс на НАЛБ остава фактът, че има характеристиките на жив организъм, който се променя и адаптира, приветства новото и същевременно почита изконните ценности на играта и хората, проправили път за нея в нашата страна.“