Приятел Радослав Чемширов

456
Националност
bul България

„Лично на мен ми доставя удоволствие да играя баскетбол, да мисля за баскетбол, да гледам баскетбол, да обсъждам баскетбол и НАЛБ ми предоставя най-добрата възможност за това. Благодарение на усилията и амбицията на екипа, който се занимава с организацията, НАЛБ успя да се наложи на един истински пазарен принцип, като просто предоставяше все по-добра „услуга“ от своите „конкуренти“ и това естествено доведе до нейните успехи.“