Приятел Цветан Кръстев

477
Националност
bul България

„За мен НАЛБ е лигата на нормалността, която разпространява магията на баскетбола и носи приятни емоции на всеки, усетил дори и малко от атмосферата и духа ѝ. В това съм твърдо убеден, тъй като лигата е създадена от хора с чисти идеи, които ежедневно се стремят да създават качествен продукт, който да предоставят на млади и стари, въпреки трудностите, през които трябва да преминат. Смятам, че НАЛБ е своеобразен феномен, защото дава живот на българския баскетбол и има огромно значение за развитието на масовия спорт в България.“