Приятел Ясен Янков

419
Националност
bul България

„Организацията на НАЛБ е перфектна, комуникацията е на отлично ниво. Способността да се организират толкова много събития е обещаваща, в последната година има огромно развитие – в положителна посока, разбира се. Обърнато е внимание не само на ученици и студенти, а и на деца, които тепърва прохождат в „играта“. Аз лично се върнах две десителетия назад, когато играех без да спирам, сега за съжаление нямам такава възможност. Независимо от различни породени болки в различни части от тялото си, продължавам напред. Срещнах много стари приятели, запознах се с нови. Какво повече от това да сме отново на терена и в залата – заедно? Независимо, че всички имаме различни професионални и семейни занимания, успяваме да се съберем и да играем отново. Спортът е здраве, нека го предадем, ако можем и на идните поколения. С идеята за НАЛБ това може да се постигне, радвам се, че има хора, които реализират всичко това.“