Клас 2021/2022

320

На вашето внимание представяме клас 2021/2022 – хората, за които десетият сезон в НАЛБ е сезон 2021/2022.

10 сезона в НАЛБ

Клас 2021/2022

Спас Колев – член на екипа

Михаил Иванов – състезател

Христо Цветков – състезател

Христо Владимиров – състезател

Ярослав Тотев – състезател

Мартин Милиев – състезател

Пламен Пенев – състезател

Николай Иванов – състезател

Теодор Атанасов – състезател

Константин Близнаков – състезател

Мариян Калчев – състезател