НАЛБ: Втори “milestone” за чадъри – 500

170

На вашето внимание представяме състезателите, достигнали до втория “milestone” (ключово постижение) в Националната аматьорска лига по баскетбол за чадъри (500).

“Milestones” – НАЛБ

Първи “milestone” за чадъри в НАЛБ – 250.

Втори “milestone” за чадъри в НАЛБ – 500: