Клас 2020/2021

417

На вашето внимание представяме клас 2020/2021 – хората, за които десетият сезон в НАЛБ е сезон 2020/2021.

10 сезона в НАЛБ

Клас 2020/2021

Мартин Механджиев – член на екипа

Марин Механджиев – член на екипа

Борис Данаилов – член на екипа

Боян Алексиев – член на екипа

Любомир Борисов – член на екипа

Емил Георгиев – член на екипа

Красимира Механджиева – член на екипа

Боян Гагов – състезател

Венислав Наумов – състезател

Светослав Петров – състезател

Мартин Механджиев – състезател

Димитър Христов – състезател